Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Ονομαστικός εκλογικός κατάλογος Αγερσανίου Νάξου 1875Ο παρακάτω εκλογικός κατάλογος του 1875 είναι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους .

ΑΑΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ 38 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 42 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΡΤΖΑΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΡΤΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΡΤΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΡΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 62 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΥ 66 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 37 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 33 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 42 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 63 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 28 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 58 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41 ΜΕΤΑΠΡΑΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 38 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΖΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 38 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 47 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 52 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 37 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 28 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 27 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ 42 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 28 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 26 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 33 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΠΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 47 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΠΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 38 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 22 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 43 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 48 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 46 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41 ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36 ΚΤΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗ 60 ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 38 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΑΚΩΒΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 42 ΚΤΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 33 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 63 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 31 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 30 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 43 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 39 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΖΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΖΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 53 ΚΤΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 31 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 32 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43 ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 38 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 26 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 33 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 41 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 43 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΕΝΤΖΟΥΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΕΝΤΖΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 53 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΕΝΤΖΟΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΕΝΤΖΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΕΝΤΖΟΥΒΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 45 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 45 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΤΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 24 ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΜΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 28 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΡΔΑΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 41 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 38 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΜΠΟΥΤΖΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 33 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25 ΕΜΠΟΡΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23 ΥΠΗΡΕΤΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 37 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 31 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 43 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 42 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 27 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΡΕΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΡΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 61 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36 ΜΥΛΩΝΑΣ
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 28 ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37 ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 39 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 42 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 27 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 29 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36 ΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 22 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 38 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 30 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 39 ΤΕΚΤΩΝ
ΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 39 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΧΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 28 ΚΤΙΣΤΗΣ


ΠΗΓΗ

1 σχόλιο: