Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΤΟΥ ΑΓΕΡΣΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟΥ

Η ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν, στο πλαίσιο της «μεταρρύθμισης» και των «τομών» που νομίζει ότι κάνει για τη «σωτηρία» της πατρίδας, αποφάσισε να περάσει στην αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ τη διαχείριση και εκποίηση εκτάσεων στις Κυκλάδες που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000, ισχυρού ευρωπαϊκού θεσμού για την προστασία των περιοχών με μεγάλη οικολογική αξία.
Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1020/24-5-13 προβλέπεται η εκποίηση 8 εκτάσεων στις Κυκλάδες, και συγκεκριμένα:
• 4 περιοχών υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura – Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας –, περιοχών σημαντικών για τα πουλιά.
• 1 υγροτόπου στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής.               Για τη μία μάλιστα από τις περιοχές αυτές, τις Λίμνες Αγίου Προκοπίου, έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, με προτεινόμενες χρήσεις: ξενοδοχειακό συγκρότημα, εξοχικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και συντελεστή δόμησης 0,2 (σε περιοχή που καλύπτεται κατά 76%-95% από τον Οικότοπο προτεραιότητας Νο 1150: Παράκτιες λιμνοθάλασσες).                  Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους προτεραιότητας και, σύμφωνα ακόμα και με τον εφαρμοστικό νόμο του μνημονίου Ν. 3986/2011, άρθρο 11 παρ. 2, «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».
Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να τοποθετηθεί και να απαντήσει εάν θεωρεί την προοπτική του ξεπουλήματος οικοτόπων συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν συνεχίζει να θεωρεί την προστασία των φυσικών περιοχών οικολογικής αξίας Natura 2000 ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα ή προτίθεται να τις θυσιάσει υπό τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών κέντρων.                                                                     Τα αναλυτικά στοιχεία για τις προς εκποίηση περιοχές, τον χαρακτηρισμό τους και το καθεστώς προστασίας τους. Έχουμε και λέμε:
• Έκταση 162 στρεμμάτων της περιοχής «Λίμνες Αγίου Προκοπίου», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κεντρική και Νότια Νάξος» (GR 4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011: Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76%-95% κάλυψης.
• Έκταση 50 στρεμμάτων της περιοχής «Καλαντός», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κεντρική και Νότια Νάξος» (GR 4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011 και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Νότια Νάξος» (GR 4220026) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, εντάσσεται δε σε Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422NAX015 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).                                                                • Έκταση 1.091 στρεμμάτων της περιοχής «Αγερσανί – Λίμνη Αλυκής», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή της Αλυκής έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής (Κ 784-ΦΕΚ 652/Β/2004).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου